Skip to main content

Kan jeg få tilbake merverdiavgiften på kjøpte varer ved utførsel? - Kunnskapsbase / Generell info - Bikeshop

Kan jeg få tilbake merverdiavgiften på kjøpte varer ved utførsel?

Authors list

Det er mulig dersom du fyller ut et tollskjema, får dette attestert av tollvesenet ved utførsel og deretter returnerer tollskjemaet til oss via e-post (support@bikeshop.no) eller brevpost.


Vår adresse:

Bikeshop.no

Sandeveien 107A

3185 Skoppum


Tollskjemaet finner du her: https://www.toll.no/no/verktoy/skjema/turistsalg-tilbakebetaling-av-merverdiavgift/

Hjalp meg Unhelpful

12 of 22 people found this page helpful

Share